Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

BŰNMEGELŐZÉS JAVÍTÁSA

A felhívás kapcsolódik a TOP-5.3.1-16 kódszámú, "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázathoz.

Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok

 • helyi bűnmegelőzési stratégiák kidolgozása és megvalósítása;
 • a helyi közösség biztonságérzetét negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása;
 • tudatosságnövelés;
 • a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába;  
 • gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása; - a lakosság biztonságérzetének növelését célzó intézkedések;
 • együttműködés, információáramlás javítása, hálózatépítés;
 • bűnmegelőzési szakemberek, nevelési, oktatási és kulturális intézmények (közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, közművelődési közösségi színterek), továbbá fenntartóik, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése, továbbképzések;
 • az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó programok.

Felhívás keretében olyan bűnmegelőzési programok támogathatóak, amelyek a helyi közösség tagjainak bevonásával az elkövetővé válás vagy áldozattá válás, illetve a bűnalkalmak csökkentésével kívánja a közbiztonságot javítani. A megalapozó dokumentumban szükséges meghatározni, hogy az áldozattá vagy elkövetővé válás, illetve a bűnalkalmak csökkentése-e a cél. Szükséges egy részletes helyzetjelentést készíteni, melyben bemutatásra kerül az a közbiztonsági probléma, amelyre a program reagálni kíván. A helyzetjelentésben az alábbi szempontok bemutatására szükséges kitérni:

 • a terület jellemzői, bűnügyi sajátosságai;
 • a problémához kötődő bűncselekmények száma, jellemzői;
 • a problémában közvetlenül érintett, elkövetővé vagy áldozattá vált személyek jellemzői;
 • problémával érintett, veszélyeztetett csoport jellemzői.

A tervezett bűnmegelőzési program során az alábbi módszerek legalább egyikét kötelezően alkalmazni szükséges:  

 • tudatosságnövelés, az önvédelem képességének fokozása;
 • együttműködés, információáramlás javítása;
 • kontroll biztosítása a veszélyeztetett területeken;
 • prekriminális állapotok, veszélyhelyzetek felismerése és megszüntetése.

A programok megvalósítása során alkalmazható eszközök, mint például:

 • szituációs bűnmegelőzési eszközök, különös tekintettel a 25 bűnmegelőzés technikára és az építészeti bűnmegelőzés eszközeire;
 • médiakampány; - lakossági előadások, bemutatók;
 • szakemberek képzése;
 • szakmai és lakossági fórumok;
 • szakmai és lakossági kiadványok;
 • figyelemfelhívó táblák, jelzések;
 • szakmai és lakossági jelzőrendszer működtetése;
 • információáramlás javítása;
 • élménypedagógiai foglalkozás.

A bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok megvalósításába rendőr oktató bevonható.

Ajánlatkérés

Kérjük, adja meg az ajánlatkérő cég, szervezet nevét *:
Kérjük, adja mega a beküldő nevét *:
Kérjük, adja meg telefonszámát *:
Kérjük, adja meg mail címét *:
Kérjük, írja le, hogy milyen témakörben keresett meg és miben tudunk segíteni *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

>