Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

A természetjáró és kerékpáros turizmus kormányzati feladatokról korm. határozat

2016.01.27.

A természetjáró és kerékpáros turizmus kormányzati feladatokról korm. határozat

A Kormány 1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról

1. A Kormány egyetért a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésének bemutatott
alapvetéseivel és a fejlesztési koncepció kereteivel.


2. A Kormány felhívja a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs
miniszterelnöki megbízottat, hogy a már rendelkezésre álló, állami finanszírozású kutatások és felmérések adatainak
elemzésén alapuló helyzetelemzésre támaszkodva, a további hatások elemzéseire figyelemmel dolgozza ki a
természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedési fejlesztési koncepcióját, valamint a koncepció
megvalósításának operatív céljait, részletes feladatait és azok ütemezését összefoglaló intézkedési tervét.
Felelõs: természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki
megbízott
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. január 15.
3. A Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekinti az EuroVelo 6 Duna menti kerékpárút (I. ütem: Rajka–Budapest) és
a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítését, ezen belül kiemelt fejlesztési prioritásként I. ütemben
a Budapest–Etyek útvonal kiépítését, valamint a Balatoni kerékpáros körút komplex minõségi fejlesztését. Ennek
érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat
és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki megbízottal való együttmûködésben készítse elõ e fejlesztések
projektkoncepcióját, költségvetését, ütemezését, ennek keretében vizsgálja meg az európai uniós fejlesztési források
bevonásának lehetõségét és tegye meg a szükséges intézkedéseket a források biztosítása érdekében.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki
megbízott
Határidõ: 2012. január 15.


4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és
közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki megbízottal való együttmûködésben készítse elõ a következõ
országos és budapesti kerékpárút fejlesztési tervek megvalósíthatósági tanulmányát, valamint vizsgálja meg a hazai és
az európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetõségét:
a) EuroVelo 11 „Kelet-európai útvonal” (Bodrog-Tisza menti kerékpárút, Tisza-tó, Tokaj-Hegyalja),
b) EuroVelo 13 „Vasfüggöny kerékpárút” (Fertõ-tó, Nyugat- és Dél-Dunántúl),
c) Velencei-tó,
d) Budapest fõvárosi fejlesztések:
da) EuroVelo 6 (EV6) „Folyók útja” Duna menti kerékpárút teljes fõvárosi átvezetése,
db) Puskás Ferenc Stadion melletti kerékpáros infrastruktúra bõvítése,
dc) Andrássy úti és Bajcsy-Zsilinszky úti kerékpáros infrastruktúra fejlesztése,
dd) Budapest környéki kerékpárút hálózat bõvítése (fõhálózati szakaszok Budán és Pesten egyaránt),
de) az elõvárosi vasúthálózat és HÉV vonalak kerékpáros kapcsolatainak kiépítése, a három nagy pályaudvar,
illetve elõvárosi állomások elérhetõségeinek javítása.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki
megbízott
Határidõ: 2012. március 31.


5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) a 2. pont szerinti koncepció és intézkedési terv elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos – a kerékpáros
közlekedés fejlesztését érintõ – feladatok, valamint a 3. és 4. pontban foglalt feladatok végrehajtásába a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot vonja be, különösen a fejlesztések hatásvizsgálata tekintetében,
b) gondoskodjon a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a) pont szerinti feladataihoz szükséges források
biztosításáról.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. december 30.


6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében mûködjenek együtt
a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki megbízottal,
ennek keretében feladatkörük vonatkozásában biztosítsák a miniszterelnöki megbízott tájékoztatását,
a miniszterelnöki megbízott felkérésére mûködjenek közre az érintett elõterjesztések, beszámolók elkészítésében.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

2011.

vissza
>