Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

Cserkeszőlő közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekre nyert támogatást

 

Cserkeszőlő közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekre nyert támogatást

A TOP-3.1.1-15-JN1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretből 52 000 000 Ft összeget nyertek.

A pályázati előkészítés, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése valamint a kerékpáros szemléletformálás elvégzésére az Active Solution Kft. lett felkérve.

Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, a Tiszazugban fekszik a Tisza és a Hármas-Körös között. Nyugati irányban Kecskemét, északra Tiszaföldvár, míg keleti irányban Kunszentmárton a legközelebbi városok. A községen áthalad a 44-es főút, amely elsőrendű főútvonal Magyarországon, azon belül is három megyét köt össze, Bács-Kiskunt, Jász-Nagykun-Szolnokot és Békés megyét. Cserkeszőlő legfőbb vonzereje a gyógyhatású termálfürdő. A település lakossága megközelítőleg 2300 fő, akiknek majdnem a fele, 1020 fő él külterületi részen. Főként mezőgazdasággal foglalkoznak az ott élő emberek. Helyben a foglalkoztatást néhány, elsősorban mezőgazdasági vállalkozás, valamint az Önkormányzat, az intézményei és az Európa szerte híres gyógyfürdő biztosítja. Kiemelendőek a fóliakertészeti gazdaságok, melyek túlnyomó részt őstermelői családi gazdaságok. További nagy foglalkoztatók a Szarvas Lux Kft két szállodája, a Verho Kft étterme, a COOP két üzlete, valamint a Cserkeszőlői Mezőgazdasági Termelők és Vállalkozók Szövetkezete. A legjelentősebb foglalkoztatók külterületen: - Cserkeszőlői Mezőgazdasági Termelők és Vállalkozók Szövetkezete - Győri Lovasudvar Nonprofit Kft. - ÉB Dream Horse Ranch Lovasudvar Cserkeszőlőben megtalálható közintézmények, közszolgáltatások: - Orvosi rendelő gyermekorvosi körzettel - Fogászat - Gyógyászati központ: reumatológia, bőrgyógyászat, stb - Gyógyszertár - Bölcsőde - Óvoda - Általános iskola - könyvtár - Tanyagondnoki szolgálat - közétkeztetési konyha - Posta - Takarékszövetkezet bankfiók - OTP ATM - MOL kút Közszolgáltatások a külterületen nincsenek, csak a településközpontban. A projekt keretében tervezett fejlesztések: 1. A külterület legnagyobb területi egysége a Tanyaföldek és a Nagyfertő, mely a településtől délre található. Ennek megközelítése a legegyszerűbben és legkönnyebben a Thermál útról (régi nevén Üzemi út) tehető meg. Ez a kicsit több, mint 1 km-es (pontosan 1265 méter) útszakasz forgalmas, nagyszámú gépjármű és kerékpáros forgalom halad át rajta. Cserkeszőlőn jelenleg nem található olyan kerékpárforgalmi létesítmény, amely a települést összekötné a külterülettel. A meglévő kerékpárút a 44. sz. főút mentén halad végig. A Thermál út köti össze a település központját a délre fekvő külterületi területekkel, ezzel biztosított két településrész (külterület és településközpont) összekötése (Monitoring mutató: Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma). Nagy forgalmú útról van szó, mert mind a külterületi lakóterületekre, mind a mezőgazdasági művelés alatt lévő területekre, illetve a mezőgazdasági telepekre menő forgalom is ezt az utat terheli. Itt szükséges kerékpársáv kijelölése a biztonságos közlekedés érdekében kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével (3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) Kerékpárosbarát fejlesztés a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása). 2. A 44-es főút az ország legforgalmasabb útja, elsőrendű főútvonal Magyarországon, Kecskemét és Gyula között található. Az 5-ös főúttól a román-magyar országhatárig tart, 150 kilométer hosszú. Cserkeszőlő települést 3 km hosszan érinti a hivatásforgalmú kerékpárút, mely egy darabon a 44-es főútvonal Kunszentmárton felé vezető oldalán vezet, majd a településen keresztezve a főutat áttér a Kecskemét irányába vezető oldalra. A 44-es főútvonal South East Neighbourhood Safe Routes szerinti magas és közepesen magas kockázatú minősítése miatt lámpás átkelőhely kiépítése szükséges (3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés a) Közlekedésbiztonsági beruházás). A déli külterületről csak a 44. sz. főúton át vezet az út, ezért is fontos az átkelőhely biztonságossá tétele, amely valamennyi közlekedő igényeit figyelembe veszi. 3. A Petőfi úton jelenleg is meglévő parkoló nem kiépített, emiatt a szabályozatlanság miatt nem gazdaságos a helykihasználás, jóval kevesebb jármű fér el. Ez azért fontos, mert ez a parkoló frekventált helyen van, közel a fürdőhöz, mégis tehermentesíti a belterületet, hiszen a Fürdő utca kikerülésével megközelíthető (3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében). A parkoló mellett van a buszállomás is, innen indulnak, ide érkeznek a távolsági autóbuszjáratok (Budapest-Kecskemét-Békéscsaba, Szeged-Szolnok-Jászberény), itt tudnak buszra szállni az utasok. A külterületekről jellemzően kerékpárral érkeznek a lakosok és szállnak buszra. Emiatt fontos, hogy kiépítésre kerüljön egy fedett kerékpártároló is, ami az idelátogató vendégeknek is jó szolgálatot tesz. A fejlesztés részletes szakmai tartalma: a) előkészítési költségek: - tervezés: A hatályos szabályozásnak megfelelően a létesítendő kerékpárúthoz kapcsolódóan engedélyes és kiviteli terveket kívánunk készíttetni külső szolgáltatóval. - kerékpárforgalmi hálózati terv: A projekt kerékpárosbarát fejlesztésre irányul, ezért Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) készítettünk a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő 6 hónapon belül. A KHT munkapéldányát egyeztetjük és véleményeztetjük a Támogatóval és a KKK tervzsűrivel a feltételrendszereknek való megfelelés ellenőrzése érdekében. Az elfogadott KHT alapján kerül sor a műszaki tervek elkészítésére. - közbeszerzés: A hatályos jogszabályoknak megfelelően a kivitelezési munkálatok vonatkozásában közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni külső szolgáltató bevonásával. b) építési költségek: A projekt keretében megvalósuló fejlesztések kivitelezési költségeit tervezői költségbecslés alapján határoztuk meg. A tervezői költségbecslés tartalmazza a kivitelezési munkák anyag költségeit és munkadíjait. A kivitelezési munkálatok pontos költségének meghatározása közbeszerzési eljárás keretében történik. Thermál út kerékpárforgalmi létesítmény kijelölés: A meglévő 5,5 m széles aszfalt burkolatú Thermál úton, a 44. sz. főúttól a 0223 hrsz. útig kerékpáros nyom kerül kijelölésre, 1,0 m széles sárga színű tartós thermoplasztik burkolatjel festékkel, az e-UT 03.04.11 UME 7.1. ábra a)-d) ábra szerinti kialakításban, a burkolatszéltől 0,25 m távolságra. A kerékpárosok részére az elérhető úticélokról az e-UT 03.04.11 UME szerint kerékpáros útvonal-megerősítő táblákat kell kihelyezni a Thermál út mindkét végén 150x1000 mm méretben 70 mm betűnagysággal, zöld alapszínen sárga felirattal. Petőfi utca parkolók: A parkolók személygépjárművek részére kerülnek kiépítésre. A Petőfi utca burkolatáról közvetlenül megközelíthető 33 db merőleges felállásban, belső parkolóhelyek 45°-os felállásban 33 db + 2 db mozgáskorlátozottak részére. A parkolóterületen kialakítandó parkolók száma összesen 66 db + 2 db mozgáskorlátozottak részére. A parkoló állások mérete merőleges felállásnál 2,5m x 5,0m, a 45°-os felállásnál 2,5m x 5,5m. A belső parkolóhelyek megközelítésére 3,5 m széles aszfalt burkolatú kiszolgáló út épül. A parkolóállások térkő burkolattal épülnek. A parkolóállások egy. beton kiemelt szegéllyel kerülnek szegélyezésre. A burkolatok oldalesése 2,0-3,0%. A parkoló területről a csapadékvíz zárt csatornán keresztül a Petőfi utcai meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül belevezetésre (3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek D) Kapcsolódó tevékenységcsoport 10. A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet, stb.), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése). A parkolóállások pályaszerkezete: - 6 cm egy. beton térkő burkolat - 3 cm NZ 0/5 zúzalék ágyazat - 15 cm vtg. Ckt útalap - 20 cm vtg. homokos-kavics talajjavító ágyazat A kiszolgáló út pályaszerkezete: - 3,5 cm vtg. AC 11 kopó jelű aszfalt kopóréteg - 4,5 cm AC 16 alap j. aszfalt alapréteg - 20 cm vtg. FZKA 0/56 j. zúzottkő útalap - 20 cm vtg. homokos-kavics talajjavító ágyazat Jelzőlámpás csomópont: A tervek alapján a jelenlegi csomóponti geometria nem kerül módosításra. A szabálytalan előzések megakadályozására, valamint a forgalmi irányok fizikai szétválasztására „K” szegéllyel határolt, térkő burkolatú elválasztó szigetek épülnek. Ennek következtében a Békéscsaba felőli csomóponti ágon lévő befogadó sáv teljes egészében, valamint a közeli üzemanyagtöltő állomás csomópontjában lévő forgalom elől elzárt terület része megszüntetésre kerül. A Thermál út csatlakozásnál lévő elzárt terület helyén „K” szegélyes középsziget épül. A csomópont területén lévő pályaszerkezeti és burkolathibákat ki kell javítani. A jelenlegi gyalogos átkelőhely 3 méter szélességben épült. A vonatkozó jogszabályi előírások szerint főúton minimálisan 4,5 méter szélességű gyalogos átkelőhelyet kell építeni, ezért a meglévő átkelőhely és a kapcsolódó gyalogos létesítmények (felállási hely) 1,5 méterrel kerülnek kiszélesítésre. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet szerint tárgyi munkálatokhoz építési engedély beszerzése nem szükséges. Az előzetesen felmért forgalmi adatok kiértékelése után megállapításra került, hogy egy periódusidő (P=60 sec) alkalmazása elegendő a szabályozástechnikai kialakításhoz. A periódusidőhöz rendelt program rugalmasan, kevesebb várakozási idő mellett tudja a forgalmat átengedni a csomóponton a nap bármely időszakában. A csomópont szabályozása három fázisban kerül kiépítésre. A csomópont önálló üzemben működik, szomszédos jelzőlámpa nincs, hangolása nem szükséges. A jelzőlámpa részben forgalomtól függő üzemmódban (igényfázissal) működik. A 44. sz. főút forgalmi sávjaiban, illetve az alárendelt ágon 1-1 db mágneses detektort, a főutat keresztező gyalogos átkelőhelynél nyomógombot kell telepíteni. A jármű-és gyalogos érzékelők meghibásodása esetén a jelzőlámpát fix programban (P=75 sec) kell üzemeltetni. A fényjelző készülékek úttest feletti telepítése a főúttal párhuzamosan létesített közcélú hálózat közelsége miatt konzolon történik. A 44. sz. főúton elhelyezendő konzolok magasságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a főúton lebonyolódó speciális járműszerelvények közlekedésére is. A csomópontban korszerű, energiatakarékos (40 V-os) LED betétes jelzőfejeket, illetve új vezérlőberendezést kell telepíteni. A jelenlegi helyzetjelző vonalak és burkolati nyilak áthelyezése is szükséges, valamint a tervezési szakaszon lévő jelzőtáblák cseréjét, a burkolati jelek tartós kivitelben történő felújítását is el kell végezni. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához. A fejlesztéssel érintett helyrajzi számok: 46/1, 1001, 1000, 0226, 0224/1, 0233, 1007/2, 1024, 1039, 1025, 611. Arra való tekintettel, hogy állami tulajdonban lévő ingatlanok is érintettek a fejlesztéssel, az Önkormányzat megkereste a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot, hogy nyilatkozzon arról, hogy szükséges-e konzorciumi partnert, mint építtetőt bevonnunk a projekt megvalósításába. A Központ visszajelzése alapján a Magyar Közút Nzrt. bevonása szükséges a projekt lebonyolítására. Erre való tekintettel megkötésre került a konzorciumi megállapodás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektelemét képezi a teljes jelzőlámpás csomópont kiépítése. c) egyéb szolgáltatások: - projekt menedzsment: A projekt menedzsment tevékenységet a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2 pontjában a közszféra szervezetekre vonatkozó előírásoknak megfelelően belső erőforrásból, az önkormányzat saját munkatársai látják el. Az önkormányzat a 2007-2013 időszak alatt számos pályázat sikeres megvalósítást mondhatja magáénak. Az önkormányzat dolgozói ezen időszak alatt valamennyi projekt menedzsment területen –adminisztráció, műszaki feladatok, pénzügyi feladatok, kockázatkezelés, monitoring, stb.- megfelelő kompetenciákat és tapasztalatot szereztek. - műszaki ellenőrzés: A hatályos szabályozásoknak megfelelően a kivitelezési munkálatokhoz műszaki ellenőri szolgáltatást szükséges terveztük, külső szolgáltató igénybevételével. - nyilvánosság: A nyilvánosság keretein belül a "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv "KTK"" dokumentumban előírt kommunikációs csomagban előírt nyilvánossági elemeket teljesítjük: aloldal létrehozása 2 db C típusú tábla kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról sajtómegjelenések összegyűjtése TÉRKÉPTÉR feltöltése. - szemléletformálás: A kerékpáros szemléletformálás alapvető célja, hogy a kerékpár ne csak a kikapcsolódás vagy a napi rövidebb utak eszköze legyen, hanem egy társ, amely amellett, hogy segít egészségünk megőrzésében, kényelemes megbízható és biztonságos partner is a mindennapokban. Szemléletformálás eszközei: A) Kommunikációs eszközök: - egységes alaparculattal, logóval, szlogennel ellátott kiadványok (A/5 méretű, 4+4 színű szórólap; A/3 méretű plakát; 3x1m molinó; a települési honlapokra banner elhelyezése); - 4 perces oktató videó (szervízelés, környezetvédelem, KRESZ ismeretek, biztonságos közlekedés, kerékpáros közösségi programok); B) Kampányelemek: - Biciklis bemutató rendezvény (kerékpáros szabadtéri bemutató, vetélkedő) - KRESZ bicikliseknek (KRESZ szabályok megismertetése, rendőrség bevonásával, tudatos közlekedés ismereteinek terjesztése) - KI A MESTER KÉT KERÉKEN? aktivitás (ügyességi kerékpározást népszerűsítő program, mobil akadálypálya kialakításával). Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programmal való illeszkedés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával fogadta el. Jelen pályázat keretében kitűzött cél és tervezett fejlesztés a megyei területfejlesztési program 2. prioritásához: Közlekedésfejlesztés, azon belül a 2.3. intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése 2.3.2. beavatkozásához, a Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéseihez kapcsolódik. A megyei dokumentum ezen területen többek között a hivatásforgalmú kerékpárút hálózat infrastrukturális fejlesztésére is fókuszál új kerékpárutak kiépítésével, meglévő szakaszok felújításával, hálózatba kapcsolásával. (A megyei dokumentumhoz való további kapcsolódás: III.5. Kunszentmártoni Járás Fejlesztési Részprogramja: nevesítetten szerepel a dokumentum kunszentmártoni járásban tervezett Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 fejlesztésben). A tervezett kerékpárút nyomvonala mentén több, mint 5 vállalkozás található, valamint 1 gazdasági üzem (térképmelléklet) is található a fejlesztési területen, illetve közvetlen környezetében. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzata vállalja a projekt megvalósításában a hátrányos helyi lakosok bevonását (legalább 3 fő) a kivitelezési munkálatokba. Több lehetősége van az Önkormányzatnak a hátrányos helyi lakosok bevonására, amelyet a közbeszerzési eljárásban kialakított ajánlattételi felhívásnak szükséges tartalmaznia: - kötelező előírásként szerepel egy bizonyos létszám felvétele a kivitelezési munkálatok elvégzésére, vagy - értékelési szempontként szerepel minél több hátrányos helyi lakos foglalkoztatása. A fenntartási és karbantartási munkálatokat az Önkormányzat végzi. A munkálatok költségei az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre fognak kerülni.

vissza
>