Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

Jászárokszállás kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítására nyert támogatást

 

Jászárokszállás kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítására nyert támogatást

Az új szakasz a 3203 sz. összekötő út 16+988 km szelvényétől indul, csatlakozva a korábban megépült 2,40 m széles szakaszhoz, végpontja a 14+930 km szelvénynél található

A TOP-3.1.1-15-JN1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretből 203 791 619 Ft összeget nyertek.

A pályázati előkészítés, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése valamint a kerékpáros szemléletformálás elvégzésére az Active Solution Kft. lett felkérve

A település rövid bemutatása Jászárokszállás Jász-Nagykun-Szolnok megye északi határánál helyezkedik el. Az észak-alföldi régió megyehatár találkozásai mentén (Heves-Szolnok) közvetlen északi térségi kapcsolata az M3-as gyorsforgalmi úttal és az I. rendű 3-as főúttal van. Az eljutási idők mindössze 20 perces lefedettséggel jellemezhetők. Jászárokszálláson mind a külterületi, mind a belterületi utak változó minőségűek. Az M3-as autópálya Vámosgyörk-Adács érintésével közelíthető meg. A forgalmi utak belterületi átkelési szakaszai egy háromágú csomópontban, a városközpontban fonódnak össze, és osztják meg az átmenő-cél-, és belső forgalmat. A településközpont három irányból érkező (Széchenyi-Rákóczi-Kossuth) utcák találkozásánál szélesedett ki és vált a város életének nyilvános helyévé. A települések közötti közforgalmú tömegközlekedést a Mátra Volán Zrt. és a Jászkun Volán Zrt. látja el. A városban menetrendszerű távolsági járat és napi ingázó munkásszállító autóbuszjárat egyaránt közlekedik. A legfontosabb távolsági járatú autóbuszok a Heves-Jászárokszállás-Budapest, Eger-Jászárokszállás-Szolnok, Gyöngyös-Jászárokszállás-Szeged, stb. útvonalakon közlekednek, amelyeken jelentős személyi forgalom bonyolódik. Jászárokszállás tömegközlekedési ellátottsága jó, megfelelő járatszámokat tartalmaz a térség közvetlen környezetében. Jászárokszállás határán az Újszász-Vámosgyörk közötti vasútvonal halad keresztül. Ez a vonal a szomszédos községek összekötésére és a fővonal megközelítésére ad lehetőséget. A vasútállomás régóta csak személyforgalmi igényeket elégít ki, a teherforgalom (feladási forgalom) nem meghatározó. Az állomáson iparvágány és burkolt rakterület is található. Kiépített kerékpár/gyalogút szakasz található a Kossuth Lajos utca mentén. A városközpont-Ipari terület közötti kerékpáros célforgalmi igényekhez megfelelően igazodik, de minősége kifogásolható. A 3203. jelű Gyöngyös-Jászbrény közötti összekötő út átkelési szakasza mellett is elkészült a hiányzó kerékpárút. Az új szakasz a 3203 sz. összekötő út 16+988 km szelvényétől indul, csatlakozva a korábban megépült 2,40 m széles szakaszhoz, végpontja a 14+930 km szelvénynél található. A település lakosságszáma: 7810 fő. 2. A fejlesztés szakmai indokoltsága A Kossuth utca mentén található kerékpárút minősége az intenzív használat során jelentősen romlott, melynek felújítása feltétlenül szükséges. A kerékpárút az itt található ipari területen dolgozók közlekedési igényeit igyekszik kielégíteni, melynek használata folyamatos. A Széchenyi utcai kerékpárút megépítése ugyanezen okok miatt szükséges, elsősorban az út mentén található üzemek dolgozóinak kerékpáros forgalmától igyekszik tehermentesíteni a közforgalmi utat. Hosszú távon cél a hálózatosodás, hiszen a felújítandó és az újonnan megépítendő kerékpárút, amellett, hogy hivatásforgalmi célokat szolgál az ipari területek felé, csatlakozva a Visznek felől érkező kerékpárúthoz, turisztikai jelentőséggel is bír majd. 3. A fejlesztés részletes szakmai tartalma a) Új kerékpárút építése a Széchenyi utcán Jászárokszállás Város Önkormányzata a városi kerékpárút hálózat továbbfejlesztését határozta el, melyben a 3203 j. Gyöngyös-Jászberény ök. út jobb oldalán, a belterületen még hiányzó szakasz létesítését készíti elő. A kerékpárút a 0+000 szelvénytől önálló kerékpárútként épül a 0+825 szelvényig. Az önálló kerékpárút építésének fő indoka, hogy a tervezett 2 méter széles kerékpárút (a kerítésig és az utcafronti épületig teljes szélességben történő kiépítése 2,4 m) oldalakadály távolsága 0,35 m, így biztosítható a meglévő fasorok értékes fa állományának megtartásával együtt (jelenleg így 21 db fát kell kivágnunk, melyből 1 db értékes fa, a közös kerékpár-gyalogút esetén további 28 db értékes fát kellene kivágni). A 0+825 km szelvénytől a kerékpárút az országos közúthoz közelebb kerül és a jelenleg meglévő nyílt árkos csapadékvíz elvezetés zárt csapadékvíz csatorna kiépítésével kerül kialakításra a végszelvényig, az 1+625 km szelvényig, mely azonos a 3203 j. ök. út 14+958 szelvényével. Az országos közút forgalmi sávjának szélesítésével egyidőben épülő kiemelt szegély vonalába beépített ACO-DRAIN típusú oldalbeömlésű víznyelők biztosítják, melyek az új csapadékvíz csatornába kerülnek bekötésre. A kivitelezés során hasonló kivitelű azonos vízszállítási képességű oldalbeömlős víznyelő beruházó egyetértésével beépíthető. A 0+000 km szelvény csatlakozik az Árpád térig tervezett kerékpáros hálózathoz. A 0+050 km szelvénytől az Adácsi útig a jelenlegi változó szélességű és magasságú gyalogjárda elbontásra kerül. A 0+300 km szelvénynél a Vendéglő épülete előtt kerékpáros pihenőhely kerül kialakításra. Az országos közút jobb oldalán kerül kialakításra, víztelenítését 0,3%-os hosszesésű süllyesztett szegéllyel, 1 db monolit betonfolyókával oldjuk meg, mely az előtte meglévő nyílt árokba kerül bekötésre. Az önálló kerékpárút helyett a 0+821 km szelvénytől 2,75 m széles közös gyalog-kerékpáros út épül (az Adácsi úttól a végszelvényig) A beruházás során a jelenlegi földmedrű csapadékvíz árok helyett, részben fedett,- részben nyílt, burkolt csapadékvíz csatorna kerül kialakításra. A Széchényi utcán az új kerékpárút építése, és a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése során az alábbi helyrajzi számok érintettek: 3732/4; 3732/3; 4417; 4455/3; 4364; 4322; 4308; 4076; 3826 b) Meglévő kerékpárút felújítása a Kossuth Lajos után A 3203 j. Gyöngyös-Jászberény ök.út jobb oldalán, a Kossuth Lajos úton belterületen a településhatártól a Piac utcáig korábban kiépült kerékpárút burkolatának felújítása, megerősítése fog megtörténni. A 0+000 km szelvény a Carrier Kft. bejáró útjához csatlakozik. Végszelvénye a Piac utcánál az 1+690 km. szelvényben van. Az 1+651 km. szelvénytől meglévő 16,10 méter hosszú térkőburkolat megmarad, ezt a hosszt a költségvetés nem tartalmazza. A jelenlegi forgalmi rendbe nem történik változás, ezért a kihelyezett jelzőtáblák változatlanul helyükön maradnak. Állapotuk megfelelő, csere és pótlás ezért nincs előirányozva a költségvetésben. A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező technológiájának ismeretében ideiglenes forgalom elkorlátozási tervet kell készíteni, melyet az útkezelő Magyar Közút Nzrt igazgatóságával jóvá kell hagyatni. Pályaszerkezet: 2,4 m szélességben burkolt kerékpárútra - 3 cm AC-8 kopóréteg egy rétegben kerül építésre bitumenes alápermetezéssel Az elvégzendő munkák: - A 10 mm-nél kisebb repedések javítása kiöntéssel. - A felgyűrődött és összetört helyeken a burkolat kopórétegének lemarása után alapjavítás újraaszfaltozás. - A kopóréteg marása szintkötöttségek és táblás összetört helyeken. - Aknafedlapok szintbehelyezése. - A meglévő nyílt árkok tisztítása, profilozása. A Kossuth utcán a meglévő kerékpárút felújítása során az alábbi helyrajzi számok érintettek: 3531/3; 3283/4; 3283/1; 3276/30; 0142/4; 3275/3; 2779/2; 3280/10 A projekt megvalósításában érintett ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek. 4. A projektben elszámolható költségek részletezése A projektben az alábbi költségek kerülnek elszámolásra: a) előkészítési költségek: - engedélyes tervek, - kiviteli tervek, - kerékpárforgalmi hálózati terv, - közbeszerzési eljárás költségei Az előzetes kalkulációk alapján az építési-kivitelezési költségek lesznek közbeszerzéssel érintettek. b) építési költségek: A megvalósítás alapvetően két utcát érint. A meglévő kerékpárút felújítása a Kossuth utcán fog történni, a teljes felújítás hossza 1674 m lesz. A Széchenyi utcán, a település belterületén teljesen új kerékpárút épül 1576 m hosszúságban. Ezzel párhuzamosan szükséges a csapadékvíz elvezetés kiépítése, és az ivóvízhálózat felújítása is. c) egyéb szolgáltatások: - projekt menedzsment, - műszaki ellenőrzés, - nyilvánosság - szemléletformálás Kommunikációs eszközök: - egységes alaparculattal, logóval, szlogennel ellátott kiadványok (A/5 méretű, 4+4 színű szórólap; A/3 méretű plakát; 3x1m molinó; a települési honlapokra banner elhelyezése); - 4 perces oktató videó (szervízelés, környezetvédelem, KRESZ ismeretek, biztonságos közlekedés, kerékpáros közösségi programok); Kampányelemek: - Biciklis bemutató rendezvény (kerékpáros szabadtéri bemutató, vetélkedő) - Szereljünk együtt rendezvény (szakemberek segítségével megtartott közösségi program) - KRESZ bicikliseknek (KRESZ szabályok megismertetése, rendőrség bevonásával, tudatos közlekedés ismereteinek terjesztése) - KI A MESTER KÉT KERÉKEN? aktivitás (ügyességi kerékpározást népszerűsítő program, mobil akadálypálya kialakításával) - Városi közösségi egészségnap (versenyfeladatok, szemléletformáló előadások) - Családi bicajos nap (közösségi, családi biciklis program, kijelölt túraútvonalon való kerékpározás rendőrség bevonásával) - Biciklik karbantartása (szerviznap tartása, ahol szakemberek mutatják meg az alapvető karbantartási módszereket, a helyes kerékpáros beállításokat) - Szemléletformáló eszközök (futóbicikli, cargo-kerékpár beszerzése, azok helyes használatának ismertetése, a lakosság rendelkezésére való bocsájtás) - Gépjárművezetők részére a kulturált együtt közlekedésre figyelemfelhívó kampány (autósok figyelmének felhívása a kerékpárosokra) - Körbebicajazosó túra (gyermekek, iskolások számára közösségi, testmozgásra nevelő kerékpáros program) - Szemléletformáló eszközök, ajándéktárgyak (sisak, láthatósági mellény, csengő) kiosztása programokban részt vevő gyermekek részére. 5. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények bemutatása A Kossuth Lajos utcán lévő kerékpárút burkolatának állapota az évek során nagy mértékben leromlott. Az út 3 szakaszra bontható: a központtól induló 228 m-nyi szakasz kétirányú önálló kerékpárút, a következő 779 m fizikailag nem elválasztott, közös gyalog-kerékpárút, majd a legkülső 663 m szintén fizikailag nem elválasztott, közös gyalog-kerékpárút. A kerékpárút burkolt, minőségileg használható, de egyre romló állapotban van. A Visznek felé tartó közúton kerékpárforgalmi sáv van leválasztva, amely országos jelentőségű turisztikai útvonal része. Ez a szakasz 502 m-es, és Jászárokszállás külterületén található. 6. Hálózatosodás bemutatása A Kossuth Lajos utcai kerékpárút felújításával, valamint a Széchényi utcai kerékpárút megépítésével a település nyugati és déli részének összeköttetése tud megvalósulni. A Kossuth Lajos úton lévő gazdasági üzemek, egyéb munkahelyek biztonságosabban, gyorsabban lesznek megközelíthetőek. A Széchényi utca mentén kevesebb gazdasági egység található, azonban a település belső utcáihoz kapcsolódva hosszútávon elkészülhet a két utca összeköttetése kerékpárúton. Így megvalósul a településre bevezető 2 út kerékpáros forgalmának biztosítása. A 3. ütemben a már meglévő kerékpárutak összeköttetésre kerülnek a Visznek felé vezető országos turisztikai jelentőségű kerékpárúttal is. 7. Elért munkahelyek és ipari parkok, ipari övezetek, gazdasági övezetek, nagyobb munkáltatók bemutatása A település régebbi és jobban kiépült ipari övezete a Kossuth Lajos utca végén található, melyben a következő üzemek megemlítése szükséges: Carrier CR Kft., Bundy Kft., Ádám Trans Kft., Ficzek Tüzép Kft., Weger Kft., Operatív 2000 Kft. A Széchenyi utcán az alábbi nagyobb munkáltatók találhatók: Külső fogadó, Polibex Kft., Leendő vastelep, Bordás Eurotransz Kft., Rosenberger Kft., Heves Megyei Vízmű Zrt., Csemege bolt, autószerelő műhely. 8. Területspecifikus szempontoknak való megfelelés a) Megyei Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programmal való illeszkedés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával fogadta el. Jelen pályázat keretében kitűzött cél és tervezett fejlesztés a megyei területfejlesztési program 2. prioritásához: Közlekedésfejlesztés, azon belül a 2.3. intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése 2.3.2. beavatkozásához, a Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéseihez kapcsolódik. A megyei dokumentum ezen területen többek között a hivatásforgalmú kerékpárút hálózat infrastrukturális fejlesztésére is fókuszál új kerékpárutak kiépítésével, meglévő szakaszok felújításával, hálózatba kapcsolásával. A megyei dokumentumhoz való további kapcsolódás: III.2. Jászberényi Járás Fejlesztési Részprogramja: nevesítetten szerepel a dokumentum a Jászberényi járásban tervezett Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 fejlesztésben. b) A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26.) korm.rend. szerint kedvezményezett járásban valósul meg (Jászberényi járás). c) A létrehozandó kerékpárút 14 üzemet érint. d) A pályázó vállalja a projekt megvalósításában a hátrányos helyi lakosok bevonását a kivitelezési munkálatokba. Mindezt a közbeszerzési eljárásban kialakított ajánlattételi felhívás tartalmazni fogja, vagy kötelező előírásként egy bizonyos létszám felvételét, vagy pedig értékelési szempontként minél több ilyen helyi lakos foglalkoztatását. 9. A projekt eredményeinek bemutatása: A projekt eredményeként a vállalt indikátorok az alábbi számadatokat mutatják: - Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza - a projekt befejezésekor 2018-ban, 1.576 m - Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma - a projekt befejezésekor, 2018-ban 1 település alakul kerékpárosbaráttá. Az indikátorok vállalásán kívül ki kell emelnünk a környezeti terhelés csökkentését, amely tartalmazza a levegőszennyezés, a CO2 terhelés, valamint a zajterhelés csökkenését is. Nem utolsósorban a projekt eredményeként a közlekedésbiztonság nagymértékben javulni fog, mely magával vonzza a gazdasági és a turisztikai eredmények javulását is. 10. A Felhívás 4.4.3. pontjában szereplő tartalmi értékelési szempontoknak, feltételeknek történő megfelelés külön nyilatkozatban kerül bemutatásra.

vissza
>