Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

Karcag önkormányzata kerékpárút hálózat kiépítésére nyert támogatást

 

Karcag önkormányzata kerékpárút hálózat kiépítésére nyert támogatást

A város kerékpárútjainak fejlesztésével tudja elérni azt, hogy a városi, járásszékhelyi szolgáltatások egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb megközelíthetősége javuljon.

A TOP-3.1.1-15-JN1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretből 500 000 000 Ft összeget nyertek.

A pályázati előkészítés, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése valamint a kerékpáros szemléletformálás elvégzésére az Active Solution Kft. lett felkérve

I. A település rövid bemutatása a fejlesztés szempontjából: Karcag az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Karcagi járásban található. A Karcagi járás járásszékhelye. A település városi ranggal rendelkezik, a Nagykunság központja. A település az Alföld egyik legforgalmasabb útvonala, a 4. számú főközlekedési út mellett fekszik. Lakosságszáma 20.163 fő, területe 368,63 km2. II. A fejlesztés szakmai indokoltsága: Karcag Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik járásközpontja és decentruma, szerepe a megye gazdaságában kiemelkedő. Karcag feladatai a vonzáskörzet tekintetében kiterjednek a gazdaság és a társadalom szinte minden területére (kereskedelmi ellátás, egészségügy, oktatás, közlekedés, munkahelyteremtés, közigazgatási feladatok, kommunális szolgáltatás, szabadidős tevékenység stb.). A felmerült szükségleteknek a város valódi centrumtelepülésként képes megfelelni. A településen található utak forgalma, a település városi és járásszékhely rangjának, illetve turisztikai jelentőségének köszönhetően, az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedett, emellett meghatározó lett a kerékpáros közlekedés is a településen, amely a nagy gépjárműforgalom miatt igen balesetveszélyes jelenleg a településen. A város kerékpárútjainak fejlesztésével tudja elérni azt, hogy a városi, járásszékhelyi szolgáltatások egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb megközelíthetősége javuljon. Helyi szinten a legtöbb problémát a belterületi kerékpárút hiánya okozza, amely alapvetően akadályozza azt, hogy az érintett lakosság megfelelő körülmények között és a lehető legbiztonságosabban, leggyorsabban elérje a település által nyújtott (köz)szolgáltatásokat, ezáltal folyamatosan csökken az érintett településrészen a lakosság életminősége, valamint megnehezíti a kerékpáros munkába járást is ezen körülmény. Jelen fejlesztés keretében megvalósításra kerülő beruházás, minden elemével illeszkedik a város által megvalósítani kívánt további beruházások, fejlesztések koncepcióihoz. III. A fejlesztés részletes szakmai tartalma: Karcag Városi Önkormányzat a településen jelenleg meglévő kerékpárutak hálózattá történő fejlesztését tűzte ki célul, mely beruházást pályázati forrásból kívánja megvalósítani. A kerékpárút hálózat fejlesztésével egy időben járdaburkolatok felújítása és további közterületi parkolók kiépítése is a beruházás részét képezi a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében. 1) A tervezett kerékpárhálózat kialakítása (KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS): A tervezett beruházás keretében a Kisújszállási úton (34103 Karcag bekötőút) meglévő kerékpárút a Madarász Imre utca – Széchenyi sugárút – Szent István sugárút - Kossuth Lajos utca – Dózsa György utca – Táncsics Mihály utca nyomvonalon kerül csatlakozásra a Madarasi úton meglévő, felújítandó kerékpárúthoz. A tervezett nyomvonalon a meglévő aszfalt burkolatú utak útburkolatának felhasználásával két oldali kerékpársáv, illetve önálló kerékpárút kerül kialakításra. - A Madarász Imre utca csatlakozik a Kisújszállási úton meglévő kerékpárúthoz két oldali nyitott kerékpársáv kialakításával, burkolatszélesítéssel és az útburkolat felújításával 540 m hosszban, majd átvezetések kapcsán irányonként elválasztott egyirányú kerékpárút, illetve irányonként elválasztott egyirányú kerékpárút kerül kialakításra egy gyalogossávval. - A Széchenyi sugárúton önálló kétirányú kerékpárút kerül kiépítése 2,00 m szélességben 1155 m hosszban. - A Szent István sugárúton önálló kétirányú kerékpárút építése valósul meg 2,00 m szélességben 245 m hosszban. - A Kacsóh Pongrác utcán gyalog és kétirányú kerékpárút építése valósul meg 254 m hosszban. - A Dózsa György utcán önálló kétirányú kerékpárút építése valósul meg 115 m hosszban. - A Táncsics Mihály utcán kétoldali nyitott kerékpársáv kerül kialakításra 535 m hosszban, majd önálló kerékpárút építése történik 120 m hosszban, mely csatlakozik a Madarasi úton meglévő kerékpárúthoz. 2) MEGLÉVŐ KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KORSZERŰSÍTÉSE: A Madarasi úton a meglévő kerékpárút 3123 m hosszban kerül felújításra. A meglévő kerékpárút aszfalt burkolattal van ellátva, a burkolat állapota azonban jelentősen leromlott, felületén repedések és felületi egyenetlenségek találhatók. 3) Parkolóépítések: A kerékpárforgalmi létesítményeken túl az Önkormányzat a forgalomvonzó létesítmények közelében közterületi parkolók kialakítását is tervezi. - A meglévő leállósáv átépítésére kerül sor a Kossuth tér előtt a Széchenyi sugárúton. Az átépítés után 21 db szabványos merőleges állású parkoló szolgálja a Kossuth téri üzletekbe és szolgáltató helyekre érkezőket. - Szintén a Széchenyi sugárúton a templommal szemközt 19 db merőleges állású parkoló kerül kiépítésre - A Kacsóh Pongrác utcán a piac környezetében a 30 db szabványos merőleges állású parkoló kerül kialakításra. - A Polgármesteri Hivatal környezetében a Püspökladányi úton leállósáv kerül kialakításra, mely 18 db személygépkocsi elhelyezésére lesz alkalmas. 4) Járdafelújítások (JÁRDA KIÉPÍTÉSE LAKOTT TERÜLETEN BELÜL): Az építési területek környezetében a meglévő, állapotukban jelentősen leromlott járdákat a korábbi városrehabilitációs építésekkel megegyező típusú térkőburkolattal szükséges felújítani. A Kertész János utcán 68,00 m hosszon, a piacsarnok környezetében 17,00 m hosszon, Kacsóh Pongrác utcán szintén a piac oldalában 120 m hosszon, a Kossuth téren 158,5 m hosszon, a Püspökladányi úton a Városháza oldalában 115 m hosszon kerülnek felújításra a járdaburkolatok. IV. A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények egymáshoz kapcsolódva települési szinten hálózatot képeznek. Az újonnan megvalósuló belterületi kerékpárút fejlesztések, illetve kerékpárosbarát közlekedésfejlesztési beavatkozások közvetlen elérhetőséget biztosítanak a karcagi jelentősebb munkahelyekhez, ezáltal pedig javítják a járásközpont főbb szolgáltató egységeinek kerékpáros elérhetőségét. A fejlesztési beavatkozások során kiemelten került figyelembe vételre a legsebezhetőbb közlekedők (gyalogosok, idősek, fogyatékkal élők, kerékpárosok) közlekedésbiztonságának javítása, melynek érdekében több közlekedésbiztonsági beavatkozás került tervezésre, melyek az alábbiak: A város gyalogosforgalmi hálózatát figyelembe véve az átvezetések minden esetben kerékpáros- és gyalogos átvezetésként kerülnek kialakításra. Az átvezetésekben közlekedésbiztonsági szempontból szabványos burkolati jelek kerülnek elhelyezésre, a keresztező gyalogos- és kerékpáros forgalom veszélyei és az elsőbbségi viszonyok közúti jelzőtáblákkal kerülnek jelzésre. A kerékpárosok hálózaton belüli továbbhaladási lehetőségeit tájékoztató táblákkal jelöljük. A keresztezéseket a kerékpárutak tervezett burkolatának a közút meglévő burkolatához való közvetlen csatlakoztatásával akadálymentesen kívánjuk kialakítani. A nyomvonalak megválasztásánál forgalombiztonsági szempontok is figyelembe vételre kerültek, pl.: a Kisújszállási út- Kálvin János utca – Szabó József utca balesetveszélyes csomópontjának elkerülése fontos szempont volt a kialakítandó kerékpárút nyomvonalának meghatározása kapcsán. A kerékpárforgalmi létesítmények mellett és a forgalomvonzó létesítmények környezetében a beruházás keretében egységes kerékpártárolók kerülnek kialakításra. A tervezett parkolók közül 3 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A felújítás során a járdaburkolatok csatlakoztatásai minden esetben akadálymentesen kerülnek kialakításra. A tervezett kerékpáros hálózat nyomvonalán állami közutak is találhatók. A Széchenyi sugárút érintett szakasza része a 4206 Karcag- Füzesgyarmat önkormányzati útnak, a Dózsa György út érintett szakasza része a 3401 Tilalmas bekötőútnak. A kerékpárút átvezetései több helyen kereszteznek állami közutat. Az építéssel érintett területek egy része önálló helyrajzi számon található, más része érinti az állami közutak telkének területét. tervezett parkolóépítési munkák az önkormányzat kezelésében lévő közterületeken valósulnak meg a Püspökladányi úton épülő leállósáv kivételével, ami a 3401 Karcag-Kunmadaras összekötő úton helyezkedik el. A közúti érintettség miatt a projekt megvalósításába a Magyar Közút N.Zrt. konzorciumi partnerként bevonásra került. A projekt keretében azbesztmentesítés nem történik. A projekt nem jövedelemtermelő projektnek minősül. V. A fejlesztés illeszkedésének bemutatása: 1) A megvalósításra kerülő fejlesztés közvetlenül egy települést érint, tekintve, hogy az egyes fejlesztési elemek kizárólag Karcag településen kerülnek megvalósításra. Azonban a település járásszékhely mivoltát, illetve a fejlesztési terület városközponti és járásközponti szerepét figyelembe véve megállíthatjuk, hogy a járás településeinek (Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras) szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír jelen fejlesztés megvalósítása. 2) A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében, fejlesztendő járásban (Karcagi járás) valósul meg. 3) A beruházás nyomvonala mentén, illetve a kerékpárosbarát településrész esetén a fejlesztés területén elhelyezkedő gazdasági üzemek, vállalkozások száma a projektadatlap mellékleteként csatolásra kerülő térképen foglaltak szerint alakul. A beavatkozási területen lévő közel 36 vállalkozás, összesen közel 2400-2500 főnek biztosít munkahelyet. Emellett a projekt keretében megvalósításra kerülő fejlesztések biztosítják a beavatkozási terület közvetlen közelében található közintézmények, úgymint iskola, óvoda, bölcsőde, hivatalok kerékpárosbarát elérését, melyet munkanapokon megközelítőleg 2500-3500 fő látogat. 4) Karcag Város Önkormányzata a projekt keretében vállalja 3 fő hátrányos helyzetű helyi lakosok bevonását a kivitelezési munkálatokba. A Kbt. hatálya alá tartozó beruházás esetében az ajánlattételi felhívás úgy kerül kialakításra, hogy ajánlattevők (és így a nyertes ajánlattevő) számára ezen vállalás a kivitelezési szerződésben kötelem legyen. 5) TOP-hoz és a Megyei Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés TOP illeszkedés: A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a 4., 6., 8. és 9. tematikus célkitűzés megvalósulásához kíván hozzájárulni. A TOP-ban meghatározott tematikus célok a következők: 4. tematikus cél: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 6. tematikus cél: a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 8. tematikus cél: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 9. tematikus cél: a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a foglalkoztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása, melyhez az adott projekt közvetve és közvetlenül is kapcsolódik. Megyei Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés: 1. prioritás – Gazdaságfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése intézkedés; Vállalkozás- és befektetés ösztönzés intézkedés – Vállalkozás- és befektetés ösztönzés beavatkozás; A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések intézkedés – Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése beavatkozás 2. prioritás – Közlekedésfejlesztés – Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése intézkedés – Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózatfejlesztései 4. prioritás – Környezeti erőforrások hatékony megőrzése – Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése intézkedés 5. prioritás – Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom – Lakosság egészségi állapotának javulását szolgáló eszközrendszer fejlesztése intézkedés – Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének megteremtése beavatkozás 6. prioritás – Település-fejlesztési programok – A települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok intézkedés – Kisléptékű településfejlesztések beavatkozás 6) A fejlesztés illeszkedése a települési dokumentumokhoz: A projekt keretében megvalósítani tervezett fejlesztés illeszkedik a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározásra került városi szintű középtávú tematikus célokhoz (T1: A térségi központi szerepet erősítő, magas színvonalú humán és piaci szolgáltatások biztosítása; ), a városrészi szintű területi célokhoz (V1: A városkép és a meglévő funkciók minőségének fejlesztése). VI. A projekt tervezett fenntartása: A projekt keretében megvalósításra kerülő egyes fejlesztési beavatkozások fenntartásáról Karcag Városi Önkormányzat fog gondoskodni, a mindenkori éves költségvetésébe a fenntartás költségei betervezésre fognak kerülni. VII. A projekt eredményeinek bemutatása: A belterületi szakasz hálózatba kötése - rendszerszintűségből adódóan- által a fejlesztés szinergikus hatásban lesz a korábban megvalósult közlekedésfejlesztési projektekkel. A projekt elemeit a korábban megépült kerékpáros fejlesztések figyelembe vételével alakítottuk ki oly módon, hogy azok együttes hatásai egymást erősítsék. A fenti projektek együtt, szinergikus hatásaik által erősítik a belvárosi településrész elérhetőségét, ezáltal javítva a település fontosabb vállalkozásainak, szolgáltatóinak, illetve közszolgáltatásainak elérését. A fejlesztés keretében javul a munkaerő mobilitása, valamint a projekt turisztikai jelentősége sem elhanyagolható, tekintettel arra, hogy a belváros könnyebben megközelíthetővé válik a kerékpáros turisták számára. A projekt keretében megvalósuló kerékpárosbarát közlekedési beavatkozások biztosítják a város, a városközpont kerékpárosbaráttá válását. Elősegíti a kitűzött céljaink elérését, mint a közlekedésbiztonság, a környezetbarát fenntartható közlekedés arányának növelése, turizmus fejlődése, környezetvédelem, zajterhelés csökkenése, lakosság egészségi állapotának javulása. A kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja az elérhetőség biztosításán és a háztól házig történő közlekedésen túlmenően a környezettudatos közlekedési módok előnyben részesítése. Mindez akkor valósítható meg, ha a kerékpárosok biztonságosan, a kerékpáros létesítmények és a helyi közlekedési hálózat elemeinek felhasználásával tudnak közlekedni. Ehhez a kerékpárosok és gyalogosok különböző eszközökkel történő előnyben részesítése, továbbá a közlekedés többi résztvevőjének tudatformálása szükséges. A projekt keretében a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampányt is meg kívánunk valósítani. A projekt keretében 5.376 m kerékpárforgalmi létesítmény (2.583 m meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása; 805 m kerékpársáv kijelölése; 1.988 m kerékpárút építése), 24 db csomóponti átvezetés, 88 db parkoló kerül megépítésre, ezen kívül 478 fm járda kerül felújításra. A fejlesztés megvalósításának köszönhetően egyrészt megvalósul a településen egy kerékpárosbarát fejlesztés új kerékpárutak kijelölésével és építésével, másrészt pedig a közlekedésfejlesztésre kijelölt, és a pályázat műszaki anyagaiban részletesen bemutatott belvárosi városrész leginkább zsúfolt, és minden közlekedési mód (gyalogos, kerékpáros, gépjármű, közösségi közlekedés) szempontjából rendkívül forgalmas részének (külön mellékletben bemutatva) átgondolt, rendszerbe foglalt forgalomcsillapító szándékú beavatkozása valósul meg. Ennek keretében nem csak forgalomcsillapító, hanem egyéb közlekedésbiztonsági célú beavatkozások tervezése is megtörtént a pályázatban. A pályázat eredményeként a település belvárosi részének forgalomszabályozása megújul, és mindez egy modern, élhetőbb város képét fogja településünkön jelenteni.

vissza
>