Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

Szekszárd Város támogatást nyert kerékpáros barát fejlesztések megvalósítására

 

Szekszárd Város támogatást nyert kerékpáros barát fejlesztések megvalósítására

A projekt célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi közúti közlekedési hálózati elemek és azok kapcsolódási pontjai hozzájáruljanak a kerékpárosok biztonságos és akadálymentes közlekedéshez.

A TOP-6.4.1-15-SE1  - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretből 410 000 000 Ft összeget nyertek.

A pályázathoz kapcsolódó kerékpáros szemléletformálás elvégzésére az Active Solution Kft. lett felkérve.

Szekszárd területi adottságai, szerkezete kedvező környezetet kínál a kerékpározás számára. A kerékpározás, mint közlekedési mód elterjedésének érdekében a város már megtette első lépéseit, azonban a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények még nem képeznek összefüggő hálózatot, a nagy forgalmú utak mentén jelentős hosszban nem biztosított a biztonságos és komfortos kerékpáros közlekedés. Ahhoz, hogy a kerékpáros közlekedés az egész városban valós alternatíva lehessen az egyéni gépjárművel történő eljutáshoz képest, szükséges a város egészének kerékpárosbarát fejlesztése mind mennyiségi, mind minőségi síkon. A projekt célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi közúti közlekedési hálózati elemek és azok kapcsolódási pontjai hozzájáruljanak a kerékpárosok biztonságos és akadálymentes közlekedéshez, vonzóvá formálva a kerékpáros közlekedés lehetőségét. Kiemelt cél az is, hogy a forgalomvonzó célpontok és a nagyobb lakóterületek kerékpárral is megközelíthetővé váljanak. A mellékút-hálózat kerékpárosbarát átalakítását alapvetően forgalomcsillapítással célozza elérni a projekt. Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó szemléletformáló és kommunikációs intézkedések célja pedig a projekt során létrejövő új létesítmények megismertetése, elfogadtatása a közlekedőkkel. A projekt célja összhangban van a város releváns koncepcionális dokumentumaival. A TOP-hoz illeszkedve az Integrált Településfejlesztési Program szintén célként határozza meg a kerékpáros közlekedés – s közte a hivatásforgalmi kerékpározás – feltételeinek fejlesztését, a kapcsolódó infrastruktúrák kiépítését is. A projekt hozzájárul a „Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma” (db), a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” (km) indikátorok teljesítéséhez. A projekt műszaki-szakmai tartalma: A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése keretében a város területén számos helyszínen történnek beavatkozások: - meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítése, biztonságosabbá tétele, kapcsolati hiányok, szakadások összekötése - új kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása forgalomtechnikai kijelöléssel és építési beavatkozással - egyirányú utcák megnyitása ellenirányban kerékpárosok számára - forgalomcsillapított övezetek kijelölése - kerékpártámaszok telepítése, kiegészítő fejlesztések Vonali beavatkozások A nagyobb közúti forgalom mellett épített vagy jelölt kerékpáros infrastruktúra elemek kialakítása szükséges, melyek révén kedvezőbb helyzetbe kerül a kerékpáros forgalom. Ezen eszközökkel általában az országos utak valamint a városi forgalmi és gyűjtőutak menti kerékpározás biztosítható. - Északi kerékpáros útvonal I. és II. ütem, csomópontok átalakításával és a meglévő útfelület újraosztásával, összhangban a szerkezeti tervben előirányzott forgalomcsendesítéssel (hálózati terv szerint) - Séd menti kerékpáros útvonal (autóbusz-állomás – Szent László u. között, a hálózati terv szerint) - Holub József u. kerékpárosbarát átalakítása (kerékpársávok, csomóponti átvezetés) - Wosinszki utcai átjáró kialakítása (széles telektömböt átszelő, rövid gyalogút mellett kerékpárút kialakítása két városrész összekapcsolására) - kiegészítő kerékpáros útvonalak kijelölése a meglévő közúthálózaton, iránytáblával és/vagy burkolati jellel (hálózati terv szerint) Egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára Az egyirányú utcák kerékpáros forgalom számára történő kétirányúsítása hatékony eszköz a kerékpáros elérhetőség javításában. A fejlesztés keretében olyan utcák megnyitása történik, amelyek a meglévő szélesség illetve forgalmi nagyság mellett alkalmasak az ellenirányú kerékpáros forgalom kijelölésére. Az utcák kétirányú megnyitása során szükséges a megfelelő jelzőtáblák elhelyezése, burkolati jelek felfestése. A projekt keretében az alábbi egyirányú utcaszakaszok kerékpáros kétirányúsítása tervezett: - Augusz Imre utca - Babits Mihály utca - Damjanich utca, felüljáró szerviz-útjai a Pollack Mihály u. és a hídláb vonalában betorkolló keresztutcák között - Kossuth Lajos utca - Kölcsey lakótelepen az Augusz Imre u. felé - Mátyás király utca - Szövetség utca (Tartsay lakótelep) - Tinódi utca - Wosinszki Mór utca Csomóponti fejlesztések A meglévő hálózaton számos jelzőlámpás vagy körforgalmú csomópontban hiányzik a kerékpárút átvezetése, ezeket ki kell alakítani. A meglévő kerékpárutakon a jellemző baleset az elsőbbség meg nem adása a gépjárművezetők részéről a keresztutcáknál, ahol a külön vezetett kerékpárút kereszteződését és az azon érkező kerékpárost későn észlelik. Az ilyen balesetek megelőzésében segíthet a fölérendelt útvonalon vezető kerékpárút emelt szinten való átvezetése az alárendelt keresztutca torkolatán. - csomóponti átvezetések kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel (hiányzó felfestés, tábla, szegélysüllyesztés pótlása számos csomópontban) - kis korrekciós beavatkozások (védősziget építése, átépítése) - az oldalt vezetett kerékpárút emelt szintű átvezetése az alárendelt utcatorkolatban Forgalomcsillapítás A forgalom csendesítésével egyszerre teljesíthetők a kerékpárral közlekedők és az adott településrészben, tömbben lakók igényei. A legkisebb beavatkozást igénylő és egyben a legrugalmasabb jellemzőkkel rendelkező eszköz a korlátozott sebességű övezet. - Forgalomcsillapított övezetek (30 km/ó) tervezése és ütemezett kialakítása Kiegészítő fejlesztések A vonalas és csomóponti fejlesztésekhez kapcsolódóan egyéb kerékpáros fejlesztési eszközök is telepítésre kerülnek. A projekt keretében a forgalomvonzó létesítmények mentén számos helyszínen létesülnek kerékpártámaszok. A kerékpározás kényelmét növelik a város több pontján kihelyezendő közterületi biciklipumpák, valamint egy önkiszolgáló szervizpont, melyek hozzájárulnak a forgalomban lévő kerékpárok megfelelő műszaki állapotához, emellett ezek hatékony kommunikációs eszközök a kerékpározás népszerűsítése mellett is. Ezen kívül telepítésre kerül egy kerékpáros forgalomszámláló és kijelző berendezés, amely a város egy forgalmas pontján rögzíti az elhaladó kerékpárosok számát, és a helyszínen kijelzi az eredményt.

vissza
>