Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

Támogatást nyert a Tarna-menti kerékpárút kialakítása a TOP-3.1.1 keretből

 

Támogatást nyert a Tarna-menti kerékpárút kialakítása a TOP-3.1.1 keretből

Kál, Kompolt, Kápolna,Tófalu, Aldebrő,Feldebrő,Verpelét önkormányzatai 1200 millió Ft támogatást nyertek. A projekthez a Kerékpárforgalmi hálózati tervet az Active Solution Kft. készítette el.

A projekt bemutatása: A projekt keretében a Tarna folyó mentén található települések (Kál, Kompolt, Kápolna,Tófalu, Aldebrő,Feldebrő,Verpelét) – konzorciumi együttműködésben a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft-vel, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel – egy 16,197 km hosszú kerékpárút kiépítését, valamint közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási céllal egy jelzőlámpás csomópont kialakítását tűzték ki célul. Kerékpárút: A térségben régóta problémát jelent az egyébként szoros kapcsolatban álló Tarna-menti településeket összekötő kerékpárút hiánya.Az elmúlt évtizedben pedig közlekedésbiztonsági okokra visszavezethetően további problémát jelentett,hogy a közeli bányákból a településeken áthaladó közutat jelentősen megterhelő módon nagy tehergépjárművekkel szállítják a kitermelt köveket a káli vasúti csomópontig. Jelenleg az érintett települések közül három van – részben – összekötve kerékpárúttal (Kál, Kompolt Kápolna),azonban észak felé Verpelétig nem biztosított a biztonságos közlekedés a forgalom ezen résztvevői számára. A jelen projekt keretében tervezett kerékpáros nyomvonal Kál településtől, az M3 autópálya melletti Globalplant kertészet (Kál, Erdőtelki u.3.) főbejáratánál induló meglévő kerékpárúttól kiindulva Verpelét településig,az Asiafood Kft. Tésztaüzem bejáratáig tart. A kezdő és végpontok között újonnan tervezett kerékpáros útvonal hossza: 16.197 m. Ez a már kiépített - és a projekt keretében részben korszerűsíteni kívánt - szakaszokkal kiegészülve, együttesen egy 19.494 m kerékpáros útvonal létrejöttét eredményezi a Tarna mentén. A tervezett nyomvonal túlnyomó részben a fenti településeket összekötő országos közutak nyomvonala mentén húzódik (ld. megvalósítási helyszínek), mivel valamennyi településen a település szerves fejlődéséből adódóan a közintézmények,a kereskedelmi egységek,a jelentősebb létszámú üzemek és egyéb más munkahelyek mind-mind a települések főutcáján,illetve a településeket összekötő utak mentén találhatók. Az érintett országos közutak forgalma mindenhol meghaladja a 2000 E/nap AN értéket. A tervezett nyomvonal részletes ismertetése: A tervezett kerékpáros nyomvonal egyes szakaszai a települések közigazgatási határai szerint kerültek elkülönítésre, attól függően, hogy: - épített vagy kijelölt kisforgalmú úton vezet a nyomvonal - lakott területen vagy lakott területen kívül vezet a nyomvonal - idegen kivett vagy még művelés alatt álló területet érint-e a nyomvonal - milyen a közúthoz viszonyított helyzete, és keresztmetszeti elrendezése - a nyomvonal mentén a vízelvezetés a szabványos oldal- és hosszeséssel + nyílt árokkal megoldható-e, vagy csatornázás szükséges, vagy más általános esetben nem jellemző járulékos műszaki beavatkozások,egyéb járulékos létesítmények is szükségesek. Felmérésre került a kapcsolódó földmű építés,csapadékvíz-elvezetés,egyéb forgalombiztonsági berendezések,valamint az építéshez szükséges területszerzés szükségessége is. Az építési költségek az eltérő műszaki tartalmú szakaszok költségeinek összesítésével kerültek becslésre. Kál közigazgatási területén tervezett szakasz: 1.689 m (ebből épített hossz: 1.689 m) A lakott területen kívüli szakaszon az útkoronán kívül vezetett önálló kerékpárút tervezett.Szélessége optikai vezető sávval és kerti szegélyekkel együtt: 2,34 m. A lakott területen épülő szakasz a beépítési viszonyok miatt elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként tervezett.Az épített szélesség kerti szegélyekkel: 2,85 m.Szűkületekben: 2,65 m. (A vasúton történő átvezetés jelenleg nem tervezett,tekintettel arra,hogy a jelenlegi,a vasutat keresztező közúti átvezetés nyomvonalán tervezett közúti aluljáró szintén tervezési stádiumban van.A végleges kidolgozás még nem ismert.Remélhetőleg a tervezett gyalogos aluljáró a kerékpáros átvezetést is megoldja.) Kápolna közigazgatási területén tervezett szakasz: 2.030 m (ebből épített hossz: 1.322 m, kisforgalmú úton kijelölt hossz: 708 m) A tervezett kerékpárút részben elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként, 2,85 m építési szélességgel, részben a meglévő járdától külön,önálló kerékpárútként kerül kiépítésre, 2,10 m építési szélességgel. Kápolnai szakaszhoz kapcsolódik a később részletezett,a 3 sz. főúton irány szerinti emelt kerékpársávok kialakítása is,cca. 270 m hosszon. A Kápolna és Tófalu közötti külterületi szakaszon az útkoronán kívül külön földművön vezetett nyomvonalon kerül kiépítésre a közúttal közös útárokkal,2, 34 m építési szélességgel. Tófalu közigazgatási területén tervezett szakasz: 1.826 m (ebből épített hossz: 674 m, kisforgalmú úton kijelölt hossz: 1.152 m) A tervezett kerékpárút Tófaluba a lakott terület határán lép be és mintegy 450 m hosszon halad a 2417 sz. országos közút mellett.A Szabadság térnél jobbra lekanyarodik a helyi kisforgalmú közútra és a kijelöléses szakaszként vezet tovább.Ezután ismét becsatlakozik a Kossuth L. útra (2417 sz. közút),ahonnan tovább a közút szelvényezés szerinti bal oldalán vezet a település határán húzódó Kígyós patakig. A Holt-Tarna medrében vezetett Kígyós éren,a meglévő gyaloghíd közelében új,kerékpárosok átvezetésére alkalmas hidat kell építeni. Aldebrő közigazgatási területén tervezett szakasz: 2.544 m (ebből épített hossz: 725 m, kisforgalmú úton kijelölt hossz: 1.819 m) A Kígyós patak tervezett kerékpáros hídjától a József Attila utcáig az országos közút bal oldalán nem elválasztott gyalog- és kerékpárútként vezet a nyomvonal. A az országos közutat keresztezve jobbra bekanyarodik a helyi kisforgalmú közútra, a József Attila utcára. A József A. utcán, majd a Grassalkovich utcán haladva éri el a belterület határát. Innen az Aldebrőt és Feldebrőt összekötő aszfaltburkolatú úton vezet tovább a nyomvonal és éri el a két település közötti közigazgatási határt. Feldebrő közigazgatási területén tervezett szakasz: 3.027 m (ebből épített hossz: 1.181 m, kisforgalmú úton kijelölt hossz: 1.846 m) A tervezett kijelölt kerékpárút nyomvonal helyi úton lép Feldebrő közigazgatási területére és a nevezetes műemléki altemplom mellett elhaladva a Rákóczi - Kossuth út csatlakozásában kapcsolódik újra az országos közút mellett épített szakaszhoz. Az épített szakasz a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, a meglévő járda vonalán vezet a Kossuth út 57 számig. Ott áttér a közút bal oldalára, ahol a még hiányzó, illetve már meglévő járda vonalán vezet tovább a lakott terület határáig, és tovább Feldebrő – Verpelét közös közigazgatási határáig. Verpelét közigazgatási területén tervezett szakasz: 5.081 m (ebből épített hossz: 3.844 m, kisforgalmú úton kijelölt hossz: 1.237 m) Feldebrő és Verpelét között lakott területen kívül a közút szelvényezés szerinti bal oldalán vezet a nyomvonal ~ 1800 m-en keresztül a közúttól elválasztott földművön önálló kerékpárútként. A nyomvonal Verpelét lakott területét elérve az üzemanyagtöltő állomás előtt jobbra ráfordul a helyi közútra (Dózsa Gy.u.), és kijelölt szakaszként vezet a 2416 jelű országos közútig. Közben elhalad a város legnagyobb pincészete, a Varsányi pincészet előtt. A 2416 jelű orsz. közutat keresztezve egy rövid épített szakasz után szintén helyi kisforgalmú úton (Tűzoltó utca) éri el a Szabadság teret. Itt elhalad a Polgármesteri Hivatal,az Erdészet és az Egészségház előtt,érinti a központi piacteret. A Szabadság téren átvezet újra a 2416 jelű úton és egy újabb kisforgalmú szervízúton,(megkerülve az áruházat és a helyi védettség alatt álló kovácsműhelyt) a 2416 jelű orsz.közút mellett a Kossuth és a Kölcsey utcán át éri el a Tarna patakot. A jelenlegi keresztmetszeti elrendezés mellett a Tarna hídján csak gyalogosként lehet átvezetni a kerékpárosokat,mert az 1,5 m széles hídjárda gyalog- és kerékpáros átvezetésre együtt nem alkalmas. Irány szerint szétválasztani a híd előtt,majd újra egyesíteni,- két veszélyes átvezetési góc alakulna ki. A hídon a kocsipálya csökkentésével és a hídjárda szélességének növelésével van lehetőség a kerékpárút hídon történő biztonságos átvezetésére. A híd után szintén a közút bal oldalán vezet a nyomvonal. A Rákóczi utat elérve befordul az 53/3 hrsz. vízelvezető árok partjára és egyenesen haladva a vasúton tervezett új gyalogos átjáróval keresztezi a vasutat. A vasúti keresztezés után a 2416 jelű orsz.közút mellett, az útkoronán kívül éri el a végcélt,az Ásiafood tésztagyár telephelyét. A tervezett nyomvonal kapcsolódása már meglévő kerékpárúthoz: A tervezett nyomvonal kezdőpontja kapcsolódik a Globalplant kertészetnél az M3-as autópálya alatt átvezető,már meglévő,gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárút szakaszhoz. (a kiépített szakasz hossza: 860 m, építési szélessége: 2,00 m) A másik már megépített szakasz szintén a gépjárműforgalomtól elválasztott gyalog- és kerékpárút a 3208 jelű (Kápolna – Tenk összekötő út) szelvényezés szerinti jobb oldalán Kálban a Vasút utcánál indul és érintve Kompolt lakott terület határát Kápolnán a Szabadság utcánál ér véget. (a kiépített szakasz hossza: 2.437 m, építési szélessége: 2,60 m) A meglévő kerékpárút illetve a gyalog- és kerékpárút szakaszok állapota és burkolata megfelelő,különösebb beavatkozást nem igényel. Meglévő kerékpárút rekonstrukció: Közlekedésbiztonsági szempontból azonban Kál és Kompolt közigazgatási határán lévő nem szabványos kialakítású buszmegállónál a gyalog- és kerékpárút belefut a buszöbölbe. A buszmegállónál nincs utasperon. A buszöböl határvonalai határozatlanok,egybefolyik a gyalog- és kerékpárúttal,illetve a nemesített padkával. Itt egy kiemelt- szegélyekkel,utasperonnal kialakított szabványos buszöböl, és a buszöböl mögött elhúzott gyalog- és kerékpárút kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Csomópont és kapcsolódó beavatkozások: A 3 sz. főútnak a Tarna patak és a 2417 jelű út csatlakozása közötti szakasza érintett a kerékpárúthoz kapcsolódó közlekedésbiztonság javítását szolgáló beavatkozásokkal,úgymint jelzőlámpás forgalomirányítás,csomóponti gyalogos- és kerékpáros átvezetések,szabványos buszöblök kialakítása,emelt szintű kerékpársávok kiépítése. Az érintett kereszteződésen jelentős forgalom halad át,minden évben több baleset történik,mivel az Eger felől közlekedők jellemzően a megengedett sebességet átlépve közelítik meg a csomópontot. Az érintett közutakon sűrű menetrendszerinti buszközlekedés is jellemző. További problémát jelent,hogy a közelben található Általános Iskola nem rendelkezik gyalogátkelőhellyel,így a 2417-es számú közúton a gyerekeknek védett átkelő hiányában,egy rosszul belátható kanyarban kell átkelniük. A csomóponton a biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetés érdekében jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése tervezett. Felülvizsgálatra került a körforgalmi csomópont kialakításának lehetősége is, de a geometriai adottságok miatt nem biztosítható a 3 sz. főúton a belterületi szakaszokon eddig kiépített minimálisan Rk = 18 m külső körsugár. Az itt alkalmazható külső körsugár maximum Rk = 16 m lehet,amely a közeli Kisnána kőbányájából induló és a csomóponton áthaladó közúti kőszállító szerelvények miatt nem elégséges. A 3 sz. főúton érintett viszonylag rövid oldalág kiépítése több okból fontos: Egyrészt ezen a szakaszon érhető el a település É-i részéből a már jelzett csomóponton keresztül a település egyetlen élelmiszer kisáruháza,mely a településen belül az egyik legnagyobb helyi forgalmat vonzza. A helyi lakosok nagy része kerékpárral jár bevásárolni. Ezen a szakaszon rendkívül veszélyes kerékpárral közlekedni. Itt emelt,irány szerinti „koppenhágai” típusú kerékpársáv kiépítését terveztük,mely később a településen átvezető 3 sz. főút teljes szakaszára egységesen kiterjeszthető. Másrészt ezen a szakaszon van a települést érintő helyközi autóbusz megállópár,melynek kiépítése nem szabványos, „félöböl” szerű. Itt szabványos buszöbölpár tervezett. A tervezett szakaszon a buszöblök kiépítésével,az emelt kerékpársávok kialakításával, a járda és a kerékpársáv menti vízelvezető árok csatornázásával a járda és a kerékpársáv közötti zöld terület létesítésével a jelzőlámpás csomóponti kialakítással és a szabályozott gyalogos és kerékpáros átvezetésekkel nemcsak forgalombiztonságilag,hanem környezetesztétikai szempontból is minőségi változást eredményez a tervezett kialakítás. A csomópontban és a csomópont közelében gyalogos védőkorlátok kerülnek beépítésre. A csomópontban a csomóponti ágak között gyalogos és kerékpáros átvezetésekhez a gyalogos felületek kiszélesítésre kerülnek. Szemléletformálás: A közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében a kötelezően megvalósítandó kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány keretében várhatóan az alábbi szemléletformáló tevékenységek megvalósítását tervezzük: • kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása; • információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása; • szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár); • Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia12, „Biztonságosan közlekedni egy élet úton”13 egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.); • gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása. Terület-specifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknak való megfelelés(1): 1.2.A projektjavaslat kidolgozásába,a támogatási kérelem előkészítésébe a megyei önkormányzat tulajdonosi érdekeltségében álló,szakmai tapasztalattal rendelkező szervezet bevonásra került. 1.3.A TOP forrásarányos indikátorvállalása (9,11 km/Mrd Ft) tekintetében a projekt összköltsége (1,120 Mrd Ft) vonatkozásában előirányzott 10,203 km helyett a projekt keretében 16,197 km-nyi kerékpárút kerül kialakításra. 1.4. Az építési költségek 88%-a irányul kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztésére. 2.1. Az országos közutak területén vezetett kerékpárutak,emelt kerékpársávok,autóbuszöblök az országos közút területéről leválasztásra kerülnek,azok fenntartását a területileg illetékes Önkormányzatok látják el. A projekt megvalósítására kötött konzorciumi megállapodásban a felek rögzítik a fenntartási időszakot érintő releváns –pénzügy– kérdéseket és annak megfelelően járnak el.A fenntartási időszakban felmerülő,rájuk eső költségeket éves költségvetésükből biztosítják. 3.1. A nyomvonal számos oktatási-nevelési,közigazgatási és egészségügyi intézményt,közszolgáltatást,helyi vállalkozást,vasutat és autóbuszmegállót érint;(ld.nyomvonalterv) 3.2. A projekt 7 települést érint. 3.3. A települések lakossága (2015): Kál:3519, Kompolt:1981, Kápolna:1465, Tófalu:576, Aldebrő:718, Feldebrő:974, Verpelét:3780 fő 3.4. A közlekedésbiztonsági elemmel érintett 3. sz. főút OKA adatbázis szerinti forgalomnagysága:5682 E/nap 3.5. A füzesabonyi járás a 290/2014. (XI.26.) korm.rend. szerint kedvezményezett,fejlesztendő járás. Verpelét,bár egri járás, de a 105/2015. (VI.23.) korm.rend. szerint jelentős munkanélküliséggel sújtott település. 3.6. A kerékpárforgalmi létesítménnyel érintett országos közutak OKA adatbázis szerinti forgalomnagysága: 3208 (Kál, Kompolt, Kápolna):3456 E/nap 3 (Kápolna):5682 E/nap 2417 (Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, Verpelét):2490 E/nap 2416 (Verpelét):3124 E/nap 4.1. A projekt a meglévő kerékpáros nyomvonalhoz való kapcsolódással hozzájárul egy megyei szintű kerékpárforgalmi hálózat kialakításához. 4.2. A beruházás részben már meglévő létesítmény korszerűsítésére is irányul. 4.3. A nyomvonal számos közszolgáltatást érint; (ld.nyomvonalterv) 5.1. A nyomvonal számos vállalkozást, mezőgazdasági telephelyet, ipari területet érint (ld.nyomvonalterv) A kérelmet a"Kerékpárút fejlesztések számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére kívánjuk benyújtani

vissza
>