Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

Tiszafüred támogatást nyert a belvárosának közlekedésfejlesztése

 

Tiszafüred támogatást nyert a  belvárosának közlekedésfejlesztése

A projekt keretében megvalósításra kerülő fejlesztések biztosítják a beavatkozási terület közvetlen közelében található templom és közintézmények, úgymint iskola, óvoda kerékpárosbarát elérését, melyet iskola és óvodanapokon megközelítőleg 1000-1500 fő látogat.

 A TOP-3.1.1-15-JN1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretből 331 675 118 Ft összeget nyertek, melyhez a pályázai előkészítést és a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítését az Active Solution Kft. készítette el.

1. A település rövid bemutatása a fejlesztés szempontjából: Tiszafüred az Észak-Alföldi Régióban, azon belül is Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részen helyezkedik el. A településen két kétszámjegyű út is keresztülhalad: kelet-nyugat irányba a 33-as út, északnyugat-délkelet irányba pedig a 34-es út. A település négy megye találkozási pontjában helyezkedik el: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Hajdú-Bihar megye öleli körbe a Tisza-tó fővárosát. A település városi ranggal rendelkezik, illetve a Tiszafüredi járás járásszékhelye települése is egyben. Lakosságszáma 11.260 fő, népsűrűsége 67,64 fő/km2, területe 162,18 km2. 2. A fejlesztés szakmai indokoltsága: Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik járásközpontja, szerepe a megye gazdaságában kiemelkedő. Tiszafüred feladatai a vonzáskörzet tekintetében kiterjednek a gazdaság és a társadalom szinte minden területére (kereskedelmi ellátás, egészségügy, oktatás, közlekedés, munkahelyteremtés, közigazgatási feladatok, kommunális szolgáltatás, szabadidős tevékenység stb.). A felmerült szükségleteknek a város valódi centrumtelepülésként képes megfelelni. A településen található utak forgalma, a település városi és járásszékhely rangjának, illetve turisztikai jelentőségének köszönhetően, az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedett, emellett meghatározó a kerékpáros közlekedés is a településen, amely a nagy gépjárműforgalom miatt igen balesetveszélyes jelenleg a településen. A város, kerékpárútjainak és a belváros közlekedésének fejlesztésével képes elérni azt, hogy a városi, járásszékhelyi szolgáltatások egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb megközelíthetősége javuljon. Helyi szinten a legtöbb problémát a belterületi kerékpárút hiánya okozza, amely alapvetően akadályozza azt, hogy az érintett lakosság megfelelő körülmények között és a lehető leggyorsabban elérje a település által nyújtott (köz)szolgáltatásokat, ezáltal folyamatosan csökken az érintett településrész kerékpáros vonzereje, a lakosság életminősége, valamint megnehezíti a kerékpárosok munkába járást. A beruházás keretein belül a Fő utca–Rét utca–Kiss Pál utca, valamint a Belsőfokpart utca által határolt belvárosi területrész közlekedésfejlesztése kerül megvalósításra. A fejlesztéssel érintett területen és annak közvetlen környezetében piaccsarnok, szolgálati lakások, üzletek, illetve egyéb kereskedelmi egységek, iskola, óvoda, gyógyszertár és templom található. A közlekedési rend jelenleg nem megfelelően szabályozott, a szűk keresztmetszeti szélességgel és keskeny aszfaltburkolatú utcákban a forgalmi rend kétirányú, a kerékpárosok és sok helyen a gyalogosok is az útburkolatokon közlekednek. A parkolók műszaki állapota leromlott a parkolási rend szabályozatlan, a parkolók darabszáma alacsony, elhelyezkedésük, felfestésük nem megfelelő, az üzletek és a közintézmények biztonságosan csak igen nehezen közelíthetőek meg. A forgalomtechnikai eszközök elavultak, több helyen hiányosak. A piac csarnok környékén a piaci nyitva tartási napokon, az árusok az utcán állítják fel standjaikat, melyek a forgalom biztonsági követelményekkel ellentétesek, tovább csökkentik a forgalombiztonságot, megnehezítik a közlekedést. A Belsőfokpartút melletti építőipari telephely tehergépjárműi a Rét utcai szakaszon közlekednek, melynek szűkületi szakaszain a szembeérkező forgalom nem tud elhaladni a teherautók mellett. A kerékpárosok közlekedésére jelenleg kiépített kerékpáros létesítmény nincs teljesen kiépítve, így az iskola és az óvoda kerékpárral biztonságosan nehezen megközelíthető. A fentieken túlmenően a beavatkozási területen a járdák burkolata balesetveszélyes, a zöldterületi részek elhanyagoltak. 3. A fejlesztés részletes szakmai tartalma: Tiszafüred Város Önkormányzata jelen projekt keretein belül meg kívánja valósítani a település központjának, azaz a belvárosnak a fenntartható települési közlekedésfejlesztését. A beruházás keretein belül a Fő utca–Rét utca–Kiss Pál utca, valamint a Belsőfokpart utca által határolt belvárosi területrész közlekedésfejlesztése kerül megvalósításra. A beruházás keretében az érintett utcák forgalmi rendjének átalakítása, a Piac tér–Belsőfokpart út közötti útszakasz kétirányú forgalmú úttá történő átépítése, új parkolóterületek kiépítése, valamint elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút szakaszok és gyalogjárdák-terek létrehozása és a biztonságos közlekedést biztosító forgalomtechnikai beavatkozások kiépítése és további infrastrukturális létesítmények kialakítása kerül megvalósításra. A tervezett beavatkozások bemutatása: I. Fő utca–Arany János utca–Örvényi út közötti szakasz fejlesztése: - A jelenlegi forgalmi rend átalakítása a tervezési területen, mely a további fejlesztési elemeket nagymértékben befolyásolja. A Fő utca–Arany János utca–Örvényi út közötti szakaszának egyirányúsítása az Arany János utcától az Örvény út felé.-FORGALOMCSILLAPÍTÁS - Az érintett szakaszon a jelenlegi gyalogjárda nyomvonalán új elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerül kiépítésre az Örvényi úttól az Igari útig 400m hosszban.–KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS - A beruházás során új gyalog és kerékpáros átkelők épülnek a Fő utcai szakaszon.–KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BERUHÁZÁS II. Fő út–Piac tér csomópontja - A Fő út–Piac tér csomópontjában lévő útcsatlakozás és csomóponti rész, valamint a hozzá kapcsolódó Belsőfokpartra vezető utcaszakasz kétirányú forgalomvezetésére alkalmas burkolatszélességre kerül átépítésre, annak érdekében, hogy a Belsőfokparti útról érkező teherforgalmat is le tudja vezetni az Igari út irányába. Tehermentesítő szakasz kiépítése–FORGALOMCSILLAPÍTÁS; BELSŐ KORLÁT NÉLKÜLI ÖNKORMÁNYZATI ÚT FELÚJÍTÁSA III. Rét és Kiss Pál utcák - A Fő úthoz kapcsolódóan a Rét, valamint a Kiss Pál utcák egyirányúsítása is szükséges. A Rét utcát a Kiss Pál utca irányába, a Kiss Pál utcát a Rét utca felől a Piac tér irányába szükséges egyirányúsítani.-FORGALOMCSILLAPÍTÁS - A beruházás során új gyalog és kerékpáros átkelők épülnek a Kiss Pál utcai szakaszon.–KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BERUHÁZÁS IV. Piaccsarnok fejlesztési területe - A Fő utcai elválasztás nélküli gyalog és kerékpárútról a templom mellett egy másik elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút épül az új piac csarnok kialakítására kijelölt fejlesztési területig.-KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS V. Szőlősi utca - A tervezett Fő utcai elválasztás nélküli gyalog és kerékpárúttól a Szőlősi úton a meglévő útburkolaton 650m hosszú nyitott kerékpárút kerül kialakításra a Szőlősi út, Húszöles út felőli végénél kiépített kerékpársávhoz csatlakozva, a kerékpárosok biztonságosabb eljutását biztosítva az új városközponti részhez.–KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS VI. Parkolók kialakítása - Új parkolóterületek kerülnek kiépítésre, annak érdekében, hogy a meglévő, azonban elbontásra kerülő rendezetlen parkolók helyett új, használhatóbb, illetve megjelenésében is szép városképbe illeszthetőbb területek kerüljenek kialakításra. A beruházás területén két nagyobb parkoló terület kerül kialakításra, az egyik a rossz műszaki állapotban lévő szociális bérlakások helyén (40hrsz.), a másik pedig a Kiss Pál utca és a templom közötti térrészen. Ezen parkolók összesen 52 gépjármű befogadására lesznek alkalmasak.-FORGALOMCSILLAPÍTÁS - Fő utca–Arany János utca–Örvényi út közötti szakasz fejlesztéséhez kapcsolódóan a meglévő aszfaltburkolat felújítása és az útszakasz jobb oldalán 20 db párhuzamos parkoló állás kialakítása.-FORGALOMCSILLAPÍTÁS - A beruházás során átépül a meglévő piac csarnoki parkoló melletti ingatlanok (38hrsz.) kiszolgálását biztosító utcaszakasz is, melyen 3 db párhuzamos parkoló és 2 db taxi droszt kerül kialakításra.-FORGALOMCSILLAPÍTÁS VII. Egyéb beavatkozások - A forgalmi rendnek megfelelő forgalmi technikai eszközök kerülnek telepítésre a teljes beavatkozási területen.-FORGALOMCSILLAPÍTÁS - Új közvilágítási részek kerülnek kiépítésre az utak, a parkolók, a kerékpárutak megfelelő megvilágítása érdekében.-KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BERUHÁZÁS - A meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerek is felújításra, illetve átépítésre kerülnek, annak érdekében, hogy az új létesítmények csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.–A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTURÁLIS MUNKÁK A beavatkozással érintett ingatlanok mindegyike önkormányzati tulajdonban van. Az újonnan megvalósuló belterületi kerékpárút fejlesztések, illetve kerékpárosbarát közlekedésfejlesztési beavatkozások közvetlen elérhetőséget biztosítanak a tiszafüredi jelentősebb munkahelyekhez, ezáltal pedig javítják a járásközpont főbb szolgáltató egységeinek kerékpáros elérhetőségét, illetve a munkaerő mobilitását. A fejlesztési beavatkozások során kiemelten kerültek figyelembe vételre a legsebezhetőbb közlekedők (gyalogosok, idősek, fogyatékkal élők, kerékpárosok) közbiztonságának javítása, melynek érdekében több közlekedésbiztonsági beavatkozás (zebra, közúti jelzőtábla) került tervezésre. A tervezett fejlesztés szórt azbeszt mentesítéssel nem érintett. A projekt nem jövedelemtermelő. 4. A fejlesztés illeszkedésének bemutatása: I. A megvalósításra kerülő fejlesztés közvetlen egy települést érint, tekintve, hogy az egyes fejlesztési elemek kizárólag Tiszafüred településen kerülnek megvalósításra. Azonban a település járásszékhely mivoltát, illetve a fejlesztési terület városközponti és járásközponti szerepét figyelembe véve megállíthatjuk, hogy a járás településeinek (Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős) szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír jelen fejlesztés megvalósítása. II. A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében, kedvezményezett járásban (Tiszafüredi járás) valósul meg. III. A beruházás nyomvonala mentén, illetve a kerékpárosbarát településrész esetén a fejlesztés területén elhelyezkedő gazdasági üzemek, vállalkozások száma a mellékletként csatolásra került térkép szerint alakul. A beavatkozási területen lévő közel 100 vállalkozás, összesen közel 1000-1500 főnek biztosít munkahelyet. A fejlesztés megvalósításával javul a helyi munkaerő mobilitása is. Emellett a projekt keretében megvalósításra kerülő fejlesztések biztosítják a beavatkozási terület közvetlen közelében található templom és közintézmények, úgymint iskola, óvoda kerékpárosbarát elérését, melyet iskola és óvodanapokon megközelítőleg 1000-1500 fő látogat. IV. Tiszafüred Város Önkormányzata a projekt keretében vállalja legalább 3 fő hátrányos helyzetű helyi lakos bevonását a kivitelezési munkálatokba. A Kbt. hatálya alá tartozó beruházás esetében az ajánlattételi felhívás úgy kerül kialakításra, hogy ajánlattevők számára ezen vállalás kötelezően teljesítendő kötelem lesz a kivitelezési szerződésben. V. A TOP-hoz és a Megyei Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés: TOP: A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4., 6., 8. és 9. tem. célkitűzés megvalósulásához kíván hozzájárulni. A TOP-ban meghatározott tematikus célok a következők: 4. tem. cél: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 6. tem. cél: a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 8. tem. cél: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 9. tem. cél: a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a foglalkoztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása, melyhez az adott projekt közvetve és közvetlenül is kapcsolódik. Megyei Területfejlesztési Program: 1. pri.–Gazdaságfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése intézkedés; Vállalkozás- és befektetés ösztönzés intézkedés – Vállalkozás- és befektetés ösztönzés beavatkozás; A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések intézkedés – Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése beavatkozás 2. pri.–Közlekedésfejlesztés – Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése intézkedés – Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései 4. pri.–Környezeti erőforrások hatékony megőrzése – Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése intézkedés 5. pri.–Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom – Lakosság egészségi állapotának javulását szolgáló eszközrendszer fejlesztése intézkedés – Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének megteremtése beavatkozás 6. pri.–Település-fejlesztési programok – A települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok intézkedés – Kisléptékű településfejlesztések beavatkozás VI. Illeszkedése a települési dokumentumokhoz: A tervezett fejlesztés illeszkedik a város IVS-ben meghatározásra került I. sz. (Helyi infrastruktúrafejl.), III. sz. (Kistérségi központi szerepkör erősítése), IV. sz. (Turizmusfejl.) és V. sz. (Helyi gazdaság erősítése) tematikus célokhoz. Az IVS-ben meghatározott városrészi fejlesztési területeket tekintve a fejlesztés támogatja a 2. sz. városrészen meghatározásra került fejlesztési célok elérését (Tiszafüred kisvárosi funkcióinak erősítése). A projekt keretében tervezett beavatkozások illeszkednek a város ITS-ben meghatározásra került tematikus célokhoz, illetve intézkedésekhez (T3: Városi környezet, a lakosság életminőségének fejlesztése - Fő utca és környezetének rehabilitációja, közlekedési, parkolási problémák megoldása intézkedés; T1: Tiszafüred gazdaságának erősítése; T2: Fenntartható turizmusfej.) Kiemelendő, hogy a projekt keretében megvalósításra kerülő fejlesztés illeszkedik a Tiszafüred Város Önkormányzatának Belvárosi Forgalmi Rend Felülvizsgálata Tiszafüreden című Tanulmánytervéhez. VII. A projekt tervezett fenntartása: A projekt keretében megvalósításra kerülő egyes fejlesztési beavatkozások fenntartásáról Tiszafüred Város Önkormányzata fog gondoskodni. 5. A projekt eredményeinek bemutatása: A belterületi szakasz hálózatba kötése által - rendszerszintűségből adódóan - a fejlesztés szinergikus hatásban lesz a korábban megvalósult közlekedésfejlesztési projektekkel. A projekt elemeit a korábban megépült kerékpáros fejlesztések figyelembe vételével alakítottuk ki oly módon, hogy azok együttes hatásai egymást erősítsék. A fenti projektek együtt, szinergikus hatásaik által erősítik a belvárosi településrész elérhetőségét, ezáltal javítva a település fontosabb vállalkozásainak, szolgáltatóinak, illetve közszolgáltatásainak elérését. A fejlesztés keretében javul a munkaerő mobilitása, valamint a projekt turisztikai jelentősége sem elhanyagolható, tekintettel arra, hogy a belváros könnyebben megközelíthetővé válik a kerékpáros turisták számára. A projekt keretében megvalósuló kerékpárosbarát közlekedési beavatkozások biztosítják a város, a városközpont kerékpárosbaráttá válását. Elősegíti a kitűzött céljaink elérését, mint a közlekedésbiztonság, a környezetbarát fenntartható közlekedés arányának növelése, turizmus fejlődése, környezetvédelem, zajterhelés csökkenése, lakosság egészségi állapotának javulása. A kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja az elérhetőség biztosításán és a háztól házig történő közlekedésen túlmenően a környezettudatos közlekedési módok előnyben részesítése. Mindez akkor valósítható meg, ha a kerékpárosok biztonságosan, a kerékpáros létesítmények és a helyi közlekedési hálózat elemeinek felhasználásával tudják megtenni útjukat. Ehhez a kerékpárosok és gyalogosok különböző eszközökkel történő előnyben részesítése, továbbá a közlekedés többi résztvevőjének tudatformálása szükséges. A projekt keretében a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampányt is meg kívánunk valósítani. A Felhívással és a Területspecifikus mellékletekkel kapcsolatos összhang, külön nyilatkozatban kerül bemutatásra, tekintettel arra, hogy jelen cellában nincs elegendő hely

vissza
>